logo

Logowanie
Rajd Gimnazjalisty PDF Drukuj

Celem rajdu jest: - integracja nowopowstałych zespołów klasowych, - nawiązanie partnerskich więzi między wychowawcą, a jego podopiecznymi, - poznanie osobowości ucznia w sytuacji pozaszkolnej, - wdrożenie elementów edukacji regionalnej - podstawowe wiadomości o instytucjach, zabytkach,infrastrukturze na terenie miasta Żor, - szybkie poznanie funkcjonowania szkoły: praca biblioteki, pracowni internetowych, pedagoga szkolnego, dyrektora, personelu technicznego, pielęgniarki.

Rajd odbywa się pierwszym tygodniu nauki, we wrześniu. Biorą w nim udział uczniowie ze wszystkich klas pierwszych wraz z wychowawcą. Pani dyrektor w dniu rajdu zapoznaje uczniów z regulaminem, po czym następuje losowanie tras. Na wykonanie zadań uczniowie mają trzy godziny. Zespoły klasowe nie otrzymują dodatkowych punktów za szybkość wykonania poleceń. Dopuszcza się przyznanie punktów karnych, jeśli limit czasu zostanie przekroczony. Każdy zespół klasowy musi wykonać kilka zadań. Finał rajdu rozgrywa się na sali gimnastycznej w obecności wszystkich uczestników. Główną nagrodą jest dofinansowanie do wycieczki klasowej w wysokości 1000 zł.

W komisji sędziowskiej zasiadają: przewodniczący - dyrektor szkoły Członkowie:  - pedagog szkolny, woźny szkoły, przedstawiciel uczniów starszych klas gimnazjalnych, pielęgniarka

Każdy z członków komisji w trakcie trwającego finału zapoznaje uczniów z charakterem własnej pracy i funkcji, jaką pełni w szkole. Komisja ocenia zadania na bieżąco, umieszcza wyniki - punktację na tablicy. Główną nagrodę otrzymuje ta klasa, która zgromadzi najwięcej punktów. W przypadku dwóch lub trzech równorzędnych wyników następuje dogrywka, w której odpowiadającymi na pytania są nauczyciele wychowawcy.

1999/2000 - Ia wych. Izabela Staniec
2000/2001 - Ia wych. Aleksandra Tomczak

2001/2002 - Ie wych. Ewa Socha
2002/2003 - Ib wych. Janusz Janczak

2003/2004 - Id wych. Anna Gaszka

2004/2005 - If wych. Ewa Socha

2005/2006 - Ia wych. Anna Kozowska

2006/2007 - Ie wych. Krzysztof Kretek >>>
2007/2008 - Ic wych. Leszek Tide >>>
2008/2009 - Ib wych. Anna Gawełczyk >>>

2009/2010 - Ia wych. Katarzyna Gajda

2010/2011-Ia wych.Katarzyna Dobrowolska-Skwara

2011/2012 Ic wych. Urszula Kołodziejska

2012/2013 Ib wych. Izabela Staniec

 

Dla rodziców

działanie

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Template, echo. Valid XHTML and CSS.