logo

Logowanie
Bezpieczny Internet PDF Drukuj
Jak realizujemy program?
Wybierz rok:


Rok 2004/5

 

Rok 2005/6

 

Rok 2006/7

 

Rok 2007/8

 

Rok 2008/9

Internet jest nieocenionym narzędziem komunikacji, edukacji i rozrywki. Każdy znajdzie w nim coś dla siebie, jego zalety można długo wymieniać. Niestety, z korzystaniem z Internetu wiążą się także rozmaite zagrożenia (np. oszustwa, kradzieże, itp.). Szczególnie ważną kategorię stanowią zagrożenia dla najmłodszych użytkowników Sieci. Młodzież narażona jest na kontakt z niebezpiecznymi treściami, których w Internecie nie brakuje.

Zapewnienie młodzieży bezpieczeństwa w Sieci możliwe jest przede wszystkim na drodze edukacji. Świadomość zagrożeń i znajomość zasad bezpieczeństwa może uchronić najmłodszych użytkowników Sieci przed doznaniem krzywdy ze strony internetowego ?przyjaciela?, a także stanowić przestrogę dla tych, którzy umieszczają w Internecie nieodpowiednie treści, obrażając koleżanki, kolegów i znajomych.

W ramach zajęć z wychowawcą, podczas lekcji informatyki, a także w ramach realizacji ścieżki czytelniczej i medialnej realizujemy zagadnienia dotyczące bezpiecznego korzystania z usług internetowych.

W oparciu o wcześniejsze działania, doświadczenia i przemyślenia powstał szkolny program profilaktyki ?Bezpieczeństwo młodzieży w Internecie?. Treści tego programu, cele i formy jego realizacji, zostały skierowane nie tylko do uczniów, ale także do ich rodziców.

Główne cele tego programu to:

  • Zapoznanie dzieci i ich rodziców, którzy jeszcze nie znają dobrze Internetu, z możliwościami, jakie daje to medium, oraz ze związanymi z nim zagrożeniami, w szczególności tymi, na które narażone są ich dzieci;
  • Uświadomienie rodzicom, że Sieć zaczyna stanowić jedną z istotnych płaszczyzn życiowych człowieka, i że w związku z tym rodzice powinni zdawać sobie sprawę z zachowań swoich dzieci w Internecie, przede wszystkim po to, by zapewnić im bezpieczeństwo;
  • Pokazanie młodzieży, jakie zachowania w Internecie mogą być dla nich niebezpieczne i w jaki sposób można unikać zagrożeń, a także jak powinny reagować, kiedy się z nimi zetkną;
  • Upowszechnianie zasad bezpiecznego i właściwego zachowywania się w Internecie, głównie poprzez promowanie internetowej etykiety;
  • Uświadomienie uczniom, że Internet jest dobry, źli bywają jedynie ludzie, którzy go używają;
  • Uświadomienie młodzieży, że każdy, kto wykorzystuje Internet niewłaściwie, niezgodnie z przyjętymi zasadami, może skrzywdzić inne osoby.
  • Uświadomienie tak uczniom, jak i ich rodzicom, że anonimowość w Sieci jest tylko pozorna;
  • Przekonanie uczniów, że zalety Internetu znacznie przeważają nad jego wadami.

Zadania te realizujemy poprzez:

§ spotkania z rodzicami oraz przekazanie poradnika;

§ lekcje informatyki;

§ lekcje z wychowawcą;

§ szkolne konkursy plastyczne, dotyczące wiedzy nt. zagrożeń w Sieci;

§ organizację Tygodnia Bezpiecznego Internetu;

§ udział w Safer Internet Day;

§ udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach tematycznych;

 

 

Dla rodziców

działanie

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Template, echo. Valid XHTML and CSS.