logo

Logowanie
feed-image Feed Entries
Gazetki klasowe


Dzień Dziennikarza PDF Drukuj

Przegląd gazetek klasowych

WSTĘP

Przegląd stanowi odpowiedź na zgłaszaną przez uczniów potrzebę tworzenia gazetki szkolnej. Ponieważ chętnych jest wielu, prowadząca kółko dziennikarski jedna, więc wydaje się, że dzień, który realizowałby pragnienia uczniowskie, wydaje się najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich. W Gimnazjum nr 4 każdy ma szansę współtworzyć gazetkę szkolną.

Myślą przewodnią owego dnia stają się słowa Antoine'a de Saint-Exupéry'ego: "Aby zdobyć wielkość, człowiek musi tworzyć, a nie odtwarzać."

Zatem drugoklasiści twórzcie gazetki klasowe, budując swoją wielkość ciekawymi pomysłami i pracowitością!

 

CELE EDUKACYJNE I WYCHOWAWCZE

Głównym celem przedsięwzięcia staje się stworzenie każdemu uczniowi Gimnazjum nr 4 możliwości pracy nad redagowaniem gazetki szkolnej, a przez to przezwyciężanie trudności w odnalezieniu swojego miejsca w życiu szkoły, rozwijanie zdolności i pogłębianie zainteresowań uczniowskich. Ważnym aspektem jest także integracja zespołu klasowego podczas godzin wychowawczych, na których to uczniowie będą współpracowali przy wspólnym zadaniu. Przede wszystkim gazetka ma szansę stać się źródłem wiedzy o naszych podopiecznych. Może zmienić perspektywę patrzenia na kolegę z klasy ? już nie rywala o oceny i pochwały, ale sprzymierzeńca w pracy i pozyskiwaniu uwagi wychowawcy. Pozostałe cele to:

 • przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat, który został przez nich wybrany do opracowania,
 • zdobycie umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas redagowania gazetki,
 • kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW

 1. Praca indywidualna, w parach lub podzespołach.
 2. Praca z zespole klasowym.
 3. Dwie papierowe oraz  jedna elektroniczna wersja gazetki szkolnej.
 4. Poster reklamujący egzemplarz klasowej pracy.
 5. Reklamowanie owocu przedsięwzięcia danego zespołu klasowego.

TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści te ujmuje PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW. Uczeń:

 • rozróżnia gatunki publicystyczne prasowe: artykuł, wywiad, reportaż,
 • samodzielnie dociera do informacji ? w książkach, prasie, mediach elektronicznych oraz w wypowiedziach ustnych,
 • stosuje zasady korzystania z zasobów bibliotecznych, wyszukuje w bibliotece źródła potrzebnych mu informacji,
 • korzysta ze słowników w formie książkowej i elektronicznej,
 • tworzy spójne wypowiedzi pisemne jak opis, opowiadanie, sprawozdanie, recenzje,
 • uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie, przyjmuje poglądy innych lub polemizuje z nimi,
 • zna granice stosowania slangu młodzieżowego.

 

Tematyka zajęć na lekcjach wychowawczych będzie się odnosić do następujących spraw:

 • Dekalog  dziennikarza czyli Karta etyczna mediów z roku 1995 jako wprowadzenie do dziennikarskiej pracy.
 • Wywiad, reportaż, artykuł jako gatunki prasowe.
 • Podstawowe pojęcia związane z dziennikarstwem.

Do tej części zajęć wychowawcy otrzymają materiały od organizatora, czyli Pani Eweliny Wóltańskiej. Wybrani uczniowie będą mogli przygotować na ich podstawie krótkie wypowiedzi, wprowadzając resztę klasy w tajniki sztuki dziennikarskiej. Następne zajęcia mogą dotyczyć następujących spraw:

 • Organizacja pracy w zespole klasowym: obranie wspólnej wizji gazetki klasowej, np. może być tematyczna, może odnosić się do jakiegoś przedmiotu szkolnego lub być związana z profilem klasy.
 • Podział klasy na dwuosobowe zespoły i wysłuchanie uczniowskich propozycji co do poszczególnych stron.
 • Przydział zadań.
 • Praca nad powierzonymi rubrykami.
 • Zbieranie materiałów przez uczniów.
 • Selekcja materiałów.
 • Przedstawienie owoców pracy na forum klasowym i poddanie ich krytyce.
 • Wprowadzenie ewentualnych zmian, poprawek pod wpływem sugestii kolegów współtworzących gazetkę.
 • Przygotowanie papierowej i elektronicznej wersji gazetki oraz posteru-reklamy ukazującego najmocniejsze strony gazetki i jej związku z ogólnym charakterem klasy lub osobowościami uczniów.
 • Przygotowania do zareklamowania klasowego produktu.

Poniżej umieszczono przykładowe propozycje zawartości gazetki klasowej:

 1. Strona tytułowa.
 2. Słowo wstępne.
 3. Artykuł lub rozprawka.
 4. Horoskop.
 5. Wywiad.
 6. Humor.
 7. Reportaż lub opowiadanie.
 8. Sonda.
 9. Aktualności.
 10. Twórczość poetycka.
 11. Komiks.
 12. Pozdrowienia.
 13. Karykatura.
 14. Recenzja.
 15. Krzyżówka.
 16. Reklamy/ ogłoszenia.
 17. Ściąga ? powtórka materiału.

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

 1. Uczeń zna:

a) podstawowe pojęcia związane z dziennikarstwem;

b) środki wyrazu typowe dla takich gatunków prasowych jak wywiad, reportaż i artykuł;

 1. Uczeń potrafi:

a) odczytać i zinterpretować teksty prasowe;

b) wykorzystać posiadane wiadomości podczas wykonywania tworzenia gazetki klasowej;

c) pracować w zespole.

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

oraz EWALUACJA OSIĄGNIĘĆ

W specjalnie wyznaczonym przez Dyrektora Gimnazjum nr 4 dniu będzie miał miejsce konkurs na gazetkę klasową, który obejmie wszystkie klasy drugie. Ich zadaniem będzie dostarczenie gazetki w formie papierowej i elektronicznej przed feriami zimowymi do rąk Pani Eweliny Wóltańskiej. W marcu klasy drugie zbiorą się na szkolnej sali sportowej, by zareklamować swój produkt przy pomocy postera, na którym będą hasła reklamowe oraz strony gazetki  - warte szczególnej uwagi. Wystąpienie to przesądzi o wygranej danej klasy.  Zwycięska klasa wygrywa darmowe wyjście do Parku Wodnego w Żorach.

 

SPOSOREM NAGRODY JEST PREZES SPÓŁKI NOWE MIASTO.

Komisja będzie oceniać następujące elementy:

 • zaangażowanie całej klasy w tworzenie gazetki ? jeśli zespół liczy 30 osób, gazetka powinna liczyć minimum 15 stron przy założeniu, że za jedną stronę odpowiedzialne są dwie osoby; na każdej ze stron musi widnieć podpis osób ją tworzących; gazetka nie powinna przekraczać 17 stron;
 • wizualną stronę tekstów;
 • trafność pytań i dobór rozmówcy udzielającego wywiadu lub tematykę artykułu ? wagę przedstawionych wydarzeń albo obrazowość reportażu, opowiadania: dramatyzacja przedstawionych wydarzeń ? krótkość zdań w odpowiednich partiach tekstu, dialogi, akcja;
 • zaskakujące rozwiązania;
 • kreatywne sposobu podejścia do zareklamowania gazetki klasowej.

Uwaga! Do zareklamowania gazetki mogą zostać wyznaczone maksymalnie dwie osoby. Ich zadaniem będzie:

 • wyjaśnienie tytułu gazetki,
 • przedstawienie koncepcji gazetki np. cały numer poświęcony jest jednemu tematowi, opracowanemu z różnych perspektyw i w różnych aspektach, gazetka może być konglomeratem uczniowskich pomysłów, odnosić się do jakiegoś przedmiotu szkolnego, pasji, miejsca, pretendować do miana ?brukowca? ,
 • zaprezentowanie poprzez poster najciekawszych stron owocu klasowej pracy.

Uwaga do uwagi ;) Należy się jednak liczyć z tym, że komisja oceniająca może zadać wybranej dwójce pytanie odnoszące się do strony, którą przygotowywali. 

 

 


Dla rodziców

działanie

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Template, echo. Valid XHTML and CSS.