logo

Logowanie
feed-image Feed Entries


DZIEŃ TEATRU I FILMU PDF Drukuj

 

 

 

 

 

                                     Projekt Eweliny Wóltańskiej

WSTĘP

Dzień ten wpisuje się w tradycję Gimnazjum nr 4. Wciela on w życie szkolną ideę edukacji przez film i dla filmu wynikającej z PROGRAMU EDUKACJI FILMOWEJ DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM opracowanej przez nauczyciela języka polskiego  Ewelinę Wóltańską. Słowa Guy'a Gilberta stanowią motto pomysłu:

Potrzebujesz marzeń. Jeśli nie będziesz miał czegoś, co Cię przerasta, pozostaniesz zawsze na poziomie stokrotki, zadawalając się chwilowymi przyjemnościami.

Jeśli ożywia cię od wewnątrz coś potężnego jakiś ideał, marzenie, które chcesz spełnić... będziesz żyć.

CELE EDUKACYJNE I WYCHOWAWCZE

Motto odnosi się do celów, jakie ma realizować DZIEŃ TEATRU I FILMU. Głównym celem staje się zaangażowanie wszystkich uczniów Gimnazjum nr 4 w życie szkoły, czego wynikiem będzie rozwijanie umiejętności społecznych ucznia, a także zachęcenie do aktywnego udziału w konkursach. Ważna jest także integracja zespołu klasowego podczas godzin wychowawczych, na których to uczniowie będą współpracowali przy wspólnym zadaniu. Pozostałe cele to:

 • rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich oraz audiowizualnych tekstów kultury
 • rozbudzanie i ujawnianie indywidualnych zainteresowań ucznia
 • wprowadzanie ucznia w świat sztuki
 • uczenie istnienia w kulturze
 • doskonalenie umiejętności mówienia, słuchania, czytania i pisania.

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW

 1. Praca w zespole klasowym.
 2. Przedstawienie szkolne.
 3. Prezentacje audiowizualne.
 4. Redagowanie recenzji.

TREŚCI KSZTAŁCENIA

Uczniowie będą wystawiali utwory literackie ujęte w PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW. Tematyka zajęć na lekcjach wychowawczych będzie się odnosić do następujących spraw:

 • Praca nad wybranym tekstem: wybór odpowiednich scen, dialogów lub utworów lirycznych. Interpretacja własna tekstu.
 • Organizacja pracy w zespole klasowym: dobór aktorów, ćwiczenie gry aktorskiej i ruchów scenicznych.
 • Przygotowania do wystawienia sztuki: wykorzystanie dźwięku, kostiumu i charakteryzacji.

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

 1. Uczeń zna:

a)      elementy dramatu, takie jak: akt, scena, tekst główny i poboczny, monolog, dialog;

b)     środki wyrazu typowe dla różnych tekstów literackich;

c)      zna i stosuje zasady organizacji formy wypowiedzi jaką jest recenzja filmu, charakterystyka wybranego bohatera lub list do wybranej postaci filmowej.

 1. Uczeń potrafi:

a)      odczytać i zinterpretować teksty kultury;

b)     wykorzystać posiadane wiadomości podczas wykonywania zadań, jakimi są przedstawienie teatralne oraz praca pisemna na podstawie obejrzanego dzieła;

c)      pracować w zespole.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

oraz EWALUACJA OSIĄGNIĘĆ

W specjalnie wyznaczonym przez Dyrektora Gimnazjum nr 4 dniu będą miały miejsce dwa konkursy szkolne. Pierwszy obejmie pierwszoklasistów. Ich zadaniem będzie wystawienie scenek na szkolnej sali sportowej przygotowanych wraz z wychowawcą. Zwycięska klasa przyjmuje na swoje ręce puchar przechodni. Dobór repertuaru (dramat, proza, liryka) oraz tematyka będzie określana na początku pierwszego semestru.

Komisja będzie oceniać następujące elementy:

 • grę aktorów ( głównie intonację, płynność wymowy, mimikę itp.), ruchy sceniczne;
 • wykorzystanie dźwięku;
 • kostiumy i charakteryzację:
 • kreatywność sposobu podejścia do przedstawienia, zaskakujące rozwiązania
 • dobór tekstu

Drugi z konkursów będzie dotyczył filmu z repertuaru Czwartków Konesera obejrzanego przez uczniów klas drugich i trzecich w żorskim kinie. Po projekcji filmu uczniowie wracają wraz z wychowawcami do szkoły i podczas dwóch godzin lekcyjnych piszą recenzję obejrzanego dzieła kultury. Następnie wychowawcy przekazują napisane prace polonistom. Z każdej klasy zostaje wyłoniona jedna praca, nagradzana oceną celującą. W drugim etapie organizator przedsięwzięcia  Ewelina Wóltańska wyłania zwycięzcę klas drugich i trzecich.

Komisja będzie oceniać następujące elementy:

 • wstępne informacje: tytuł filmu, gatunek, reżyser, aktorzy, gra aktorów, obraz, dźwięk, itp.
 • analiza treści: kiedy i gdzie toczy się akcja, kim są bohaterowie, co jest tematem filmu, jaki problem porusza, co jest jego myślą przewodnią
 • wyrażenie opinii: w jaki sposób film dociera do odbiorcy, do mnie samego, jakie stawia pytania, samodzielne refleksje i komentarz

Nagrodą główną zarówno dla klasy pierwszej jak i ucznia klasy drugiej i trzeciej jest darmowy seans filmowy pod opieką wychowawcy.

 


Dla rodziców

działanie

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Template, echo. Valid XHTML and CSS.