Alert smogowy Drukuj

W dniu 18.12.2018 r. Wojewódzki Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadziło II poziom  alertu smogowego.

W dniu jutrzejszym tj. 19.12.2018 r.  prognozuje się wystąpienie na w/w terenie ALARMU SMOGOWEGO. ( III stopień)

Mając powyższe na uwadze prosimy o zapoznanie się z treścią ostrzeżeń, powiadomienie pracowników, osób przebywających w państwa placówkach, oraz zastosowanie się do wydanych zaleceń.

W załączeniu przesyłam zalecenia do poziomu II i Alarmu Smogowego (poziom III)