Szkolny konkurs ekologiczny Drukuj

Światowy Dzień Ziemi wymyślono po to, by miliardy ludzi pochyliły się nad losem planety, na której żyją. Moment ekologicznej refleksji ma nas uchronić przed popełnianiem kolejnych błędów. Hasłem kampanii Dnia Ziemi w 2019 r. jest ochrona zagrożonych gatunków.
Regulamin konkursu:
1. Temat: Zagrożone gatunki.
2. Rodzaj pracy: wykonanie przestrzennego modelu (dowolnie wybranego zwierzątka zagrożonego wyginięciem) z odpadów.
3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I ? VII.
4. Komisja oceniać będzie: estetykę pracy, pomysłowość.
5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa przedstawionego gatunku.
6. Termin dostarczania prac: 4.04.2019r. do p.Sauer/ p. Czaja (sala109) lub pokój nauczycielski w budynku G4
7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody.
Zapraszamy!