Ważne informacje Drukuj

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych INFORMACJE

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020 oraz daty egzaminów: gimnazjalnego i ósmoklasisty TUTAJ

Planowane kierunki kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020 na podbudowie GIMNAZJUM

Planowane kierunki kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020 na podbudowie SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Przebieg egzaminu gimnazjalnego TUTAJ

Przebieg egzaminu ósmoklasisty TUTAJ