Nauczyciele Drukuj

Język polski

Grażyna Owczarek, Aleksandra Tomczak, Ewelina Wóltańska, Zbigniew Krakowiak, Sabina Wiśniewska

Język angielski

Katarzyna Gajda, Anna Gawełczyk, Danuta Heesch, Joanna Machoń - Sokołowska, Izabela Staniec

Język niemiecki

Ewa Palarz, Katarzyna Dobrowolska-Skwara

Matematyka

Urszula Kołodziejska, Urszula Prasnowska, Monika Szostak, Leszek Tide

Historia

Anna Gaszka, Ewa Socha, Janusz Janczak,

WOS

Anna Gaszka, Ewa Socha, Janusz Janczak

Dzieje Żor

Ewa Socha

Biologia

Monika Prudel, Ksymena Frelich-Sygacz, Paweł Gamża

Chemia

Monika Prudel, Paweł Gamża

Fizyka

Bożena Tkacz-Biskupek, Katarzyna Dudek

Geografia

Beata Pietrzykowska-Janczak, Ewa Wita

Informatyka

Elżbieta Bartosiewicz, Janusz Janczak, Leszek Tide

Sztuka

Kornelia Zelcer

Wychowanie fizyczne

Iwona Krupa, Hanna Lazar, Krzysztof Kretek, Mirosław Szczurek, Wojciech Wrożyna, Bartłomiej Duda

Wychowanie do życia w rodzinie

Anna Gaszka

Religia

Katarzyna Szczygieł, ks. Grzegorz Stencel

Biblioteka szkolna

Krystyna Jurkowska

Pedagog szkolny

Luiza Peła